Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 3,013,016
Convert 100%
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Đạo Quả

Một hỏi: Như thế nào đạo? Đáp: Tính đạo là thần, mệnh đạo thành tiên, thành tiên là thần đều là đạo. Hai hỏi: Như thế nào đại đạo? Đáp: Tánh mạng nãi đệ một đại đạo. Ba hỏi: Làm sao thấy là đại đạo. Đáp: đánh ngươi một quyền, tánh mạng lưỡng tán, ngươi còn tu cái gì đạo?

Sinh mà làm thần, hóa ba thân tánh mạng, có thể tu Vô Song đại đạo; Mệnh săm sát, đạp đại thế giới, chỉ tranh một chú nhiên hương.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đạo Quả!