Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh (Dịch)

OverLordKing · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thể loại vô địch lưu, main không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ, pha thêm chút hài hước, rất hợp để giải trí! Chống chỉ định cho dân FA.