Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

lãobàmộngtình · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ngôn tình kiêm tiên hiệp, mọi người vào đọc ủng hộ tác giả nào.