Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Quy Giáp Sư

Truyện có 184 chương.
1
Thập Hại Chi Thủ
2
Thu Lưu Lâm Bạc
3
Thiếu Niên Không Quỳ
4
Thu Phí Quảng Cáo
5
Tuyển Chọn Ngày
6
1 Lời Nói Ra Thông Thần Lộ
7
Trùng Phùng
8
Không Thể Tưởng Tượng Tư Tưởng
9
Chứng Kiến Kỳ Tích Thời Khắc
10
Cầm Tay Nhìn Nhau
11
Bát Phương Thành
12
Thật Nhức Cả Trứng
13
Thần Khí
14
Làm Cái Lớn Tin Tức
15
Thần Thuật?
16
Đem Gian Thương Tiến Hành Tới Cùng
17
Vương Lão Hổ Xem Bệnh
18
Thanh Tràng
19
Lửa Cháy Đổ Thêm Dầu
20
20:
21
Đại Quy Giáp Thuật
22
Lại Là Cái Trò Chơi
23
Đoạt Xá?
24
Người Cầu
25
Cấp 2 Mang Tới Biến Hóa
26
Mỹ Lệ Hiểu Nhầm
27
Giá Trị Lợi Dụng
28
Quý Vòng Thật Loạn
29
Dùng Tiền Nện
30
Lòng Dạ Hẹp Hòi
31
Cắn Ngược Lại 1 Miệng
32
Hoàn Mỹ Chào Cảm Ơn
33
Thần Lực
34
Người Theo Dõi
35
Đều 1 Dạng
36
Trùng Kiến Thần Tộc
37
2 Cái Người Bị Hại
38
Tiếp Tục Lắc Lư
39
Rơi Vào Cốc Bên Trong
40
Tình Huống Ngoài Ý Muốn
41
Không Nói Đạo Lý Mới Là Cao Nhân
42
Duy 1 Ưu Điểm
43
Chế Định Sách Lược
44
Chẳng Lẽ Muốn Đào Hố Chôn Mình?
45
Thăng Cấp Phiên Bản 2. 0
46
Mẫu Nữ
47
Đi Tại Đường Xưa Lên
48
Đoạt Địa Bàn Đi
49
Trưởng Thành
50
Sửa Chữa Phiên Bản Cố Sự
51
Thích Hợp Nhất Làm Thần Côn Người
52
Nhìn Ta Con Mắt
53
Ly Biệt, Mai Phục
54
54:
55
Nàng Muốn Ăn Ngươi
56
Chân Dung Lực Sát Thương
57
Ta Đang Suy Nghĩ Làm Sao Lừa Ngươi
58
Đúng Bệnh Hốt Thuốc
59
Tín Niệm
60
Tín Ngưỡng
61
Lóa Mắt Linh Nguyên Độ
62
Ngoài Ý Muốn Cảm Giác Tốt Đẹp
63
Quất Hắn Nha
64
Hắc Long Nơi Tay
65
Ta Là 1 Cái Cao Thượng Người
66
Phụ Trợ Khôi Lỗi Công Hiệu
67
Nhân Tài A!
68
Có Loại Hack Gọi Thần Lực
69
Cãi Lộn
70
Chuyển Hướng
71
Tìm Người Chơi Cái Trò Chơi
72
Vận Khí Thật Tốt
73
Gạt Người Thật Vất Vả
74
Cảm Tạ Lão Sắc Côn
75
Nhận Biết Khác Biệt
76
Thành Kiến Duyên Phận Cho Nên
77
Ẩn Thân Thuật
78
Chuyển Hướng
79
Lại Chuyển Hướng
80
Hiện Hình!
81
Nguyên Anh Thất Liên
82
Bệnh!
83
Thực Lực Trang Bức!
84
Thiên Linh Mật Cảnh
85
Khô Kiệt Chủ Linh Mạch
86
Hắn Chính Là Thần
87
Bị Tự Mình Xuẩn Khóc
88
Cố Nhân Gặp Lại
89
Vẫn Như Cũ Không Có Cải Biến
90
3 Xem Sụp Đổ Lâm Bạc
91
Cách Đối Phó
92
Hủy Trận
93
Nhiều Lần Đạo Không Đúng Hiểu Nhầm
94
Dạ Phóng
95
Nghe Trộm
96
Huyết Án
97
4 Đại Môn Chủ
98
Lục Đục Với Nhau
99
Sợ Tè Ra Quần
100
Hắc Long Kiếm Làm Khảm Đao Dùng
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 184