Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ

Truyện có 131 chương.
1
Chạy thoát khỏi đế quốc
2
Bí mật của ma nữ
3
Vu sư làm phép
4
Đại khai sát giới
5
Quận chúa đa tình
6
Trí đạo bảo điển
7
Âm mưu đáng sợ
8
Thảm tao sát hại
9
Thành hạ huyết chiến
10
Ái Hận Giao Triền
11
Quang âm khổ đoản
12
Thiểm Linh Chiến Sĩ
13
Phù Dung Trướng
14
Vĩnh kết vi minh
15
Hữu mỹ giai hành
16
Thẩm dạ lai khách
17
Thiêu chiến dạ lang
18
Lực vãn cuồng lan
19
Phong danh liên vân
20
Đại Mạc Chi Hành
21
Hoàng sa dục huyết
22
Tịnh Thổ chi đông
23
Sơ Lâm Quý Cảnh
24
Kỳ khai đắc thắng
25
Ôn nhu đích dạ
26
Vạn mã bôn trì
27
Trí phá địch bảo
28
Uy Nhiếp Đại Địa
29
Thịnh yến phiêu hương
30
Quý nữ đa tình
31
Tuyệt thế chi hoạch
32
Ma trảo tái hiện
33
Tiến quân lên phương Bắc
34
Vong nguyệt hạp cốc
35
Dã ngưu thị uy
36
Chiến hoả vô tình
37
Mãn doanh xuân sắc
38
Nam Bắc chi tranh
39
Thiên miếu chi hành
40
Thiên thành vãn yến
41
Thiên nguyên hồi xuân
42
Lưỡng tiến công cáo
43
Tân đích nhất hiệt
44
Cộng thương đại kế
45
Dữ mĩ điều tình
46
Bắc lộ chi địch
47
Diệu tưởng thiên khai
48
Phi Điểu hành động
49
Tiên thành chi dịch
50
Thành ngoại chi chiến
51
Túy ngọa Tiên thành
52
Quả phụ đa tình
53
Tuyệt xử phùng sanh
54
Hình thế sậu chuyển
55
Kiếp hậu trùng phùng
56
Trọng hồi Tiên thành
57
Hồng phong khắc địch
58
Huy quân Bắc thượng
59
Siêu việt mệnh vận
60
Sông dài đuổi sóng
61
Quyết chiến sinh tử
62
Xuân đến Tịnh Thổ
63
Ôn nhu hương nội
64
Lâm biệt y y
65
Nộ hải kinh hồn
66
Tái hồi Đế cảnh
67
Trọng hội ngọc nhân
68
Thiểm Linh diệu vũ
69
Dạ Lang chi hành
70
Sa mạc chi vương
71
Chính tay đâm kẻ thù
72
Thập đại Vu thần
73
Ôn Nhu oa
74
Cầm tặc cầm vương
75
Thùy thị phu lỗ (ai là tù binh)
76
Tình trường chiến trường
77
Lộ trình hương diễm
78
Sát cánh cùng bay
79
Tưởng như cách biệt
80
Lan Phi con ta
81
Lạt sát hành động
82
Thâu thiên hoán nhật
83
Hình thất chi chiến
84
Xưng hùng đế cương
85
Quân lâm đế thổ
86
Hồ thiên hồ địa
87
Thê nhân chi lạc
88
Quân phân cương thổ.
89
Cải biến kế hoạch
90
Viễn chinh Vu quốc
91
Nghênh lãng chi thành
92
Phong thành diễm hậu
93
Tâm hữu linh tê
94
Tâm linh bút kí
95
Cuồng Vũ pháp sư
96
Binh lai tướng đáng
97
Hồng cung thịnh yến
98
Chinh chiến tình trường
99
Nghiệt tình vướng thân
100
Vu cung chi hành
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 131