Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đại Đường Thiên Tử

Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 818,003
Convert 100%
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Đại Đường Thiên Tử

Võ Chu thời kì, nội ưu ngoại hoạn, bên trong có đoạt chi tranh, ngoài có Hậu Đột Quyết, Thổ Phiền, Ả Rập đế quốc là mối họa dương thần đi tới nơi này cái Vũ thị hoành hành, Lý thị thế nguy thời buổi rối loạn, thành thiếu niên Lý Long Cơ, hắn nên làm sao leo lên đế vị?

Làm sao khai sáng "Khai Nguyên thịnh thế"?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đại Đường Thiên Tử!