Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đại Đường: Năm Tuổi Ngự Sử, Bắt Đầu Tức Điên Lý Nhị(Vip)

大唐:五岁御史,开局气炸李二