Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

46

Bình

262

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Chúa Tể

Truyện có 1563 chương.
1
Bắc Linh Viện
2
Thiếu Niên Bị Đuổi Khỏi Linh Lộ
3
Mục Vực
4
Đại Phù Đồ Quyết
5
Đại Thiên Thế Giới
6
Biên Độ Dao Động Linh Lực
7
Mộ Nguyên
8
Liễu Dương
9
Đối Mặt
10
Tỷ Thí Học Viện
11
Đàm Thanh Sơn
12
Ra Tay
13
Chiến Liễu Dương
14
Linh Động Cảnh Trung Kỳ
15
Phá Linh Châu
16
Thiên Giới
17
Tụ Linh Trận Cấp Ba
18
Trúc Cơ
19
Sâm La Tử Ấn
20
Thành Ấn
21
Phong Ba Huấn Luyện Trường
22
Tử Ấn Phát Uy
23
Chân Thực Lực Sâm La Tử Ấn
24
Ước Định
25
Tinh Phách Linh Thú
26
Thợ Săn Lão Luyện
27
Cướp
28
Hợp Tác
29
Ngọc Linh Thụ
30
Sơn Cốc Săn Vượn
31
Khu Hổ Thôn Lang
32
Chiến Lợi Phẩm
33
Hồi Doanh
34
Liễu Minh
35
Sâm La Tử Ấn Đệ Nhị Ấn
36
Phiền Toái
37
Lọt Tròng
38
Bị Giết
39
Giới Tử Xuyến
40
Qua Mặt
41
Gian Trá
42
Gian Nan Đường Về
43
Kỷ Tông, Người Trong Mưa
44
Phá Trận
45
Cửu U Tước
46
Phong Ấn
47
Học Linh Trận
48
Thiên Phú Kinh Người
49
Hưng Binh
50
Hắc Minh Uyên
51
Phệ Linh Phong
52
Linh Trùng Địch
53
Ngạnh Chiến
54
Đầm Hắc Độc
55
Giải Pháp
56
Thủ Đoạn Độc Ác
57
Mượn Thế
58
Dụ Ong
59
Đến Nơi
60
Quái Nham
61
Trứng Đen
62
Dị Biến
63
Hắc Thần Lôi Vân
64
Tiến Hóa
65
Tự Bạo
66
Nội Thể
67
Hắc Chỉ Trấn Linh Tước
68
Hỏa Viêm Trận
69
Tụ Linh Trận Cấp 2
70
Tham Gia
71
Liên Hợp Bày Trận
72
Tâm Trận
73
Danh Ngạch Hạt Giống
74
Trần Phàm, Hoắc Vân
75
Linh Quyết Thất Tầng Ba
76
Hai Bộ Linh Quyết
77
Khổ Luyện
78
Tiến Cảnh
79
Thành Quả
80
Mạc Sư
81
Tranh Đoạt Danh Ngạch
82
Đối Thủ
83
Tranh Đoạt Gay Cấn
84
Long Tranh Hổ Đấu
85
Át Chủ Bài
86
Thắng Bại
87
Chọn Linh Viện
88
Đơm Hoa Kết Trái
89
Đàm Phán Thất Bại
90
Mang Âm Sơn
91
Thuyết Phục
92
Liên Thủ
93
Liều Mạng
94
Cửu Thiên Lôi Trận
95
Quyển Trục Màu Đen
96
Áp Chế, Đột Phá
97
Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ
98
Bình Tĩnh Mà Run
99
Đại Hội Cửu Vực
100
Liễu Kinh Sơn