Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Chu Tiên Lại (Dịch)

Truyện có 154 chương.
1
Khởi tử hoàn sinh
2
Lấy thân báo đáp
3
Tin hay không
4
Tính mệnh lâm nguy
5
Lựa chọn khó khăn
6
Một chút hy vọng
7
Ban ngày thấy ma
8
Âm linh xin giúp đỡ
9
Hàng xóm mới
10
Ngày sau tất báo
11
Đêm gặp
12
Hòa thượng
13
Đạo thuật
14
Phỏng đoán
15
Chân ngôn chi uy
16
Việc phải làm
17
Quỷ ảnh
18
Ta đẹp không
19
Huyễn cảnh
20
Dị tượng
21
Ta lo
22
Không có lựa chọn khác
23
Trở nên phức tạp
24
Phó thác
25
Ám tra
26
Lần đầu đấu pháp
27
Sơn nhân tự có diệu kế
28
kế hoạch ất
29
Ta không xứng
30
Chém
31
Ngưng phách
32
Họa phù
33
Tặng kiếm
34
Qua bản thảo
35
Theo dõi
36
Trả thù
37
Nửa bộ đạo thư
38
Cùng phật hữu duyên
39
Phật Đạo kiêm tu
40
Người kể chuyện
41
Vô tình trồng liễu
42
Cẩu tặc vô sỉ
43
Đường tắt
44
Yêu vật quấy phá
45
Nghe ta giải thích
46
Hóa Hình Hổ Yêu
47
Kim Thân
48
Kim Sơn Tự
49
Băn khoăn
50
cương thi
51
Dạ tập
52
Thụ thương
53
Quan tâm
54
Ôn nhu hương
55
Cố vấn
56
Vấn đề của Tô Hòa
57
Dục tình
58
Hồ Ảnh
59
Nương tựa
60
Cảnh giác
61
Ban đêm xông vào
62
Thiếp thân bảo vệ
63
Truyền đạo
64
Muốn tất cả
65
Một đôi trời sinh
66
Thẳng thắn
67
Cho đi
68
Khó xử
69
Ngưng tụ Tước Âm
70
Nghi Án
71
Tà tu
72
Thần thông
73
Nguy cơ
74
Phụ thể
75
Sinh tử chi giao
76
Tức giận
77
Tâm ma
78
Tâm tư Vãn Vãn
79
Cụ tình chi đạo
80
Kết thù oán
81
Họa thủy đông dẫn
82
Nhặt nhạnh chỗ tốt
83
Hiểu lầm
84
"U Đô"
85
Hai yêu
86
Tế đàn dưới đáy hồ
87
Trận pháp
88
Thảm họa cương thi
89
Truyền thụ
90
Bắt đầu thấy
91
Đi Chu huyện
92
Công đức
93
Nỗi băn khoăn
94
Cảnh giác
95
Huyệt động dưới lòng đất
96
Biến cố (1)
97
Biến cố (2)
98
Phi Cương
99
Cái chết của Ngô Ba
100
Đả kích
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 154