Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Truyện có 460 chương.
1
Lần Thứ Nhất Gặp Quỷ
2
Mời Đĩa Tiên
3
Anh Đề
4
Kinh Khủng Truyền Thuyết
5
Quỷ Quái Chi Động
6
Quỷ Nhập Vào Người
7
Thứ 36 Điều Nội Quy Trường Học
8
Bốn Nữ Hài
9
Anh Thi (thượng)
10
Anh Thi (trung)
11
Anh Thi (hạ)
12
Quỷ Dị Phần Mộ (thượng)
13
Quỷ Dị Phần Mộ (hạ)
14
Mê Hoặc
15
Một Cái Khác Phương Pháp (thượng)
16
Một Cái Khác Phương Pháp (hạ)
17
Quỷ Dị Hang Động
18
Sinh Tử Khoảng Cách (thượng)
19
Sinh Tử Khoảng Cách (hạ)
20
Quỷ Nữ
21
Quỷ Thi
22
Quái Xương
23
Trần Gia Bảo Tàng (câu Chuyện Này Xong)
24
Kíp Nổ Một
25
Kíp Nổ Hai
26
Seattle
27
Hàng Linh Nghi Thức (thượng)
28
Hàng Linh Nghi Thức (hạ)
29
Quỷ Dị Mê (thượng)
30
Quỷ Dị Mê (hạ)
31
Hải Âu Cố Sự (thượng)
32
Hải Âu Cố Sự (hạ)
33
Ôn Dịch (thượng)
34
Ôn Dịch (hạ)
35
Tử Vong Tới Gần
36
Thần Quái Thí Nghiệm
37
Trừ Linh
38
Dị Dạng Chi Luyến
39
Tuyệt Vọng Chi Ái (thượng)
40
Tuyệt Vọng Chi Ái (trung)
41
Tuyệt Vọng Chi Ái (hạ)
42
Tìm Kiếm
43
Con Rối Tranh Tài
44
Tình Yêu Chân Chính
45
Rời Đi Seattle (câu Chuyện Này Xong)
46
Kíp Nổ
47
Áo Đỏ Quỷ Nữ
48
Anh Táng (thượng)
49
Anh Táng (hạ)
50
Mê Vụ Thâm Tỏa
51
Đêm Tối Thăm Dò Nhà Ma (thượng)
52
Đêm Tối Thăm Dò Nhà Ma (hạ)
53
Gọt Trái Táo
54
Quỷ Dị Câu Đố (thượng)
55
Quỷ Dị Câu Đố (hạ)
56
Quả Táo Truyền Thuyết Đô Thị
57
Đánh Bạc
58
Quỷ Dị Tin
59
Nghê Mỹ Cái Chết
60
Hoàng Quyên Cũng Đã Chết
61
Khát Máu Đêm (thượng)
62
Khát Máu Đêm (hạ)
63
Thêm Ra Gian Phòng
64
Người Biết Chuyện
65
Tử Vong Tiếp Cận (thượng)
66
Tử Vong Tiếp Cận (hạ)
67
Nguyền Rủa
68
Quỷ Dị Nguyền Rủa
69
Đấm Ngực Ai Ai
70
Nguyền Rủa Kết Thúc (câu Chuyện Này Xong)
71
Kíp Nổ
72
Quỷ Dị Tù Phạm
73
Quái Dị Kẻ Giết Người
74
Không Chết Người (thượng)
75
Không Chết Người (trung)
76
Không Chết Người (hạ)
77
Quỷ Hà Phiêu Thi
78
Quỷ Nữ
79
Đêm Táng
80
Cước Triêu Môn Truyền Thuyết (thượng)
81
Cước Triêu Môn Truyền Thuyết (trung)
82
Cước Triêu Môn Truyền Thuyết (hạ)
83
Người Bù Nhìn (thượng)
84
Người Bù Nhìn (hạ)
85
Thi Biến
86
Lăng Trì
87
Tù Nhân
88
Đốt Cương Thi (thượng)
89
Đốt Cương Thi (trung)
90
Đốt Cương Thi (hạ)
91
Đêm Tối Thăm Dò Từ Đường (thượng)
92
Đêm Tối Thăm Dò Từ Đường (hạ)
93
Phỏng Đoán
94
Chân Tướng
95
Võng Thi
96
Kết Thúc (câu Chuyện Này Xong)
97
Kíp Nổ
98
Quỷ Trời Mưa (thượng)
99
Quỷ Trời Mưa (hạ)
100
Treo Cổ Nữ