Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

13

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cửu Tiêu (Bản dịch)

Truyện có 1034 chương.
1
Anh hùng hay mỹ nhân?
2
Đồng tiền thần bí
3
Tiên Nhân lão gia
4
Phương Quý
5
Tiên đan
6
Con rết
7
Tiên pháp
8
Cửu Nguyên Chính Điển
9
Dưỡng Tức pháp
10
Phi Thiên Ngô Công
11
Giáp công tử
12
Sai vặt
13
Trả thù lao đi!
14
Linh thạch
15
Người đâu rồi?
16
Tu tiên
17
Thái Bạch Tông
18
Hào phóng
19
Đại trưởng lão Truyền Công Các
20
Ô Sơn Cốc
21
Chỗ hung hiểm nhất
22
Bù đắp thiếu hụt
23
Linh tuyền
24
Cút
25
Một giỏ Bổ Khí Đan
26
Luyện Khí Sĩ
27
Dưỡng Tức Pháp
28
Dòng lũ linh khí
29
Lương Thông
30
Bán linh tuyền
31
Hỏi thăm
32
Quá mức
33
Nói toạc
34
Như lang như hổ
35
Không hề đơn giản
36
Thập Lý Cốc
37
Chọn kiếm như chọn mỹ nhân
38
Trọng kiếm màu đen
39
Ngự kiếm
40
Địa phương lý tưởng
41
Can đảm
42
Liều chết luyện kiếm
43
Nhan sư tỷ
44
Ảo giác
45
Gốc sâm già
46
Trợ uy
47
Mạo muội
48
Há hốc mồm
49
Không giống như bình thường
50
Cửa thứ hai
51
Trương Xung Sơn xuất thủ
52
Ta còn muốn tiếp tục
53
Đi báo thù
54
Bệ đá
55
Hỗn loạn tưng bừng
56
Quỷ ảnh Tử Phương Quý
57
Ta cảm thấy tức giận
58
Ngọc bội Minh Tâm
59
Chặn đánh
60
Uy hiếp
61
Kinh ngạc
62
Nhưỡng Linh Đan
63
Thanh Thủy đạo nhân
64
Thiên phú dị bẩm
65
Hạt giống tốt
66
Truyền Công Điện
67
Kim Quang Thần Ngự Pháp
68
Nam tử thần bí
69
Kiếm đạo
70
Mạc Cửu Ca
71
Cắt hạch đào
72
Nhắc nhở
73
Kiếm thứ nhất
74
Ba loại cảnh giới
75
Cấm địa
76
Con sâu làm rầu nồi canh
77
Trừ hại vì dân
78
Chiến tranh
79
Trộm quần áo
80
Một màn khó quên
81
Công đức
82
Nói ngọt
83
Có vấn đề
84
Thật thú vị
85
Đòi người
86
Kẻ đần
87
Thấy chết không cứu
88
Định mệnh
89
Thuyền pháp
90
Quạ đen
91
Phân công nhiệm vụ
92
Thừa nhận
93
Giao thủ
94
Nằm ngoài dự đoán
95
Ác độc
96
Yêu thú cao giai
97
Liều mạng
98
Tình thế nghịch chuyển
99
Tình cờ
100
Lang Vương