Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cửu Thiên Thần Hoàng

Truyện có 201 chương.
1
1
2
2 :huyết Mạch Chi Lực
3
1 Cây
4
Huyết Mạch Chi Môn
5
Ngũ Trọng Huyết Mạch
6
7 Đại Học Viện Đứng Đầu
7
Khảo Hạch Bắt Đầu
8
Đoạt Giải Nhất Người
9
Muốn Chết
10
Chịu Không Nổi 1 Kích
11
Nhập Viện Thành Công
12
Nghuyệt Hoa Học Viện
13
13:huyền Cấp Linh Kỹ
14
Đô Thành Hạo Dương
15
Mâu Thuẫn
16
16:: Từ Trên Trời Giáng Xuống
17
Đường Tuyên
18
Vô Tình Gặp Được Giang Thiên
19
Không Hề Chống Lại Chi Lực
20
Lôi Điện Điều Khiển
21
21:: Tìm Kiếm Bàng Huy Vũ
22
Địa Cấp Linh Kỹ
23
Đường Đường Đường... Tuyên
24
5 Trọng Huyết Mạch!
25
Mâu Thuẫn
26
Học Viện Thưởng Cho
27
Đơn Độc Thưởng Cho
28
Triệu Vân Thiên
29
Phiền Phức
30
Hắc Khí
31
Học Tập
32
Đánh Đố
33
Tiền Đặt Cược Đề Thăng
34
Trời Cũng Giúp Ta
35
9 Tầng Đỉnh Phong
36
Điểm Cống Hiến Tới Tay
37
Huyền Vũ Hội
38
38:: Ta Phải Làm Hội Trưởng
39
Khoách Mạch Phương Pháp
40
Vạn Vật Khoách Mạch Bí Quyết
41
Thánh Quân
42
Tiếp Thu Nhiệm Vụ
43
Quý Giá Mà
44
Xuất Phát
45
Hấp Thu Lôi Điện Chi Lực
46
Bắt Tù Binh
47
Long Linh Khoách Mạch Dịch
48
Thần Phượng
49
Bóng Đen
50
Dị Thú
51
Cướp Đoạt
52
Rời Đi
53
Thiên Viêm Yêu Hổ
54
Minh Văn Cảnh Sau Khi
55
Tân Hoạt
56
Tạp Kỹ
57
Có Cổ Quái
58
Phòng Ngự Linh Khí
59
Suy Tính Một Chút
60
Tiễn Thuật
61
Hổ Tiếng Khóc
62
Tụ Linh Cảnh Cường Giả Xuất Thủ
63
Sơ Ngộ
64
Đồng Hành
65
Sai Đường
66
Cố Nhân
67
Tần Như Nguyệt
68
Bại Lộ
69
Tiểu Cô Nương Kia Là Ta...
70
Quyết Đấu Tần Như Nguyệt
71
Đại Chiến
72
Tần Như Nguyệt Chết
73
Vây Giết Diệp Nhiên
74
Hắc Hóa
75
Nổ Tung
76
Miểu Sát
77
77:địa Điểm
78
Xuất Phát
79
Thánh Quân Bức Họa
80
Minh Thụ Khinh Xuất
81
Địa Cấp Linh Kỹ
82
Luyện Đan Sư
83
Thiên Hồn Huyết Mạch
84
Thiên Cấp Quyền Pháp
85
Linh Pháp Hạch Tâm
86
Thiên Thánh Võ Quốc
87
Tu Luyện Quyền Pháp
88
Đến Đến Đến, Nghe Tỷ Tỷ Cho Ngươi Giảng Giải...
89
Sát Chiêu Đại Thành
90
Thoát Đi
91
Chen Một Chút?
92
Quyết Đấu Triệu Vân Thiên
93
Trở Về
94
Mang Ta Đi Tìm Triệu Vân Thiên
95
Ba Ba Ba
96
Đan Dược Tới Tay
97
Chuẩn Bị Khoách Mạch
98
Linh Pháp Hạch Tâm Công Dụng
99
Khoách Mạch Cảnh 2 Tầng Đỉnh Phong
100
Khoách Mạch Cảnh 2 Tầng Đỉnh Phong
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 201