Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cửu Thế Luân Hồi Quyết

Truyện có 1148 chương.
1
Nhập biển!
2
Cường giả thần bí xuất
3
Đại Tây Hải cuộc chiến
4
Đế Hỏa chú ý
5
Cổ đăng ngăn địch
6
Nhân tộc cường giả, quái vật hình người
7
Mọi người biết được
8
Rời đi Địa Cầu biện pháp
9
Nhập đáy biển
10
Quy xà đồng thể, Huyền Vũ!
11
Bắt Huyền Vũ!
12
Hấp dẫn
13
Đáy biển Hỏa Hải
14
Hỏa giáp trùng
15
Nhập sào huyệt
16
Địa Tâm Hỏa
17
Hỏa giáp trùng vương
18
Cúi đầu, thần phục
19
Trở về
20
Chuẩn bị, rời đi Địa Cầu
21
Rời đi
22
La Thiên giới
23
Cô nương, Thanh Tú
24
Miếu đổ nát
25
Cửu Đầu Sơn, thổ phỉ
26
Chân dung, tuyệt mỹ dung nhan
27
Quát lui!
28
Nhân tâm khó dò
29
Cứu ra Thanh Tú
30
Hai ít tranh giành nữ
31
Lý phủ
32
Nhập Lý phủ
33
Lửa giận, sát ý
34
Tìm thi!
35
Lửa giận, một quyền đánh giết
36
Diệt đạo tặc
37
Tiền Đồng sau lưng tu sĩ
38
Lý Phong trở về
39
Cầu cứu!
40
Liệp sát
41
Đại thù được báo!
42
Đến Phượng Dương quận
43
Nghe ngóng
44
Thông bảo các, da thú địa đồ
45
Thanh Tú bị bắt
46
Bắc Sơn
47
Chém!
48
Hạ thủ lưu tình, Ngũ Độ
49
Liệt Dương Tông
50
Hối hận hiện thân
51
Chặn đường
52
Đêm tối chém giết
53
Hồn Điện
54
Liệt Quang Phong, sôi trào
55
Trí nhớ kiếp trước
56
Mưu sát
57
Bắt sống
58
Chương 58
59
Cửu Sinh Thạch
60
Ấn Tiểu Thanh
61
Đồng hành
62
Ngàn dặm truy sát
63
Tập sát
64
Cường thế nghiền ép
65
Nhất Thanh Hóa Liên
66
Trở về!
67
Thư tình?
68
Kỳ thi Đại Học, trạng nguyên
69
Điệp Luyến Hoa
70
Tống Hoan chết
71
Tái nhập Trường Bạch sơn
72
Thủy Ngưu Thú
73
Tị thủy quyết
74
Trường sinh bất lão thuốc
75
Đáy hồ sơn động
76
Hành động!
77
Trận pháp chặn đường
78
Nhập động
79
Dưới nước đại chiến
80
Ôm cây mà đi
81
Ăn
82
Được thần thông!
83
Bái sư?
84
Đi đến kinh đô
85
Nhập trường học
86
Diệp Thiên
87
Mâu thuẫn bạo phát
88
Huấn luyện quân sự
89
Gây phiền toái
90
Ái hữu hội!
91
Trận đấu PK
92
Lần nữa gặp mặt
93
Âm mưu thực hiện được
94
Nhân họa đắc phúc
95
Đời thứ tư thân tin tức
96
Ngượng ngùng Văn Du Tĩnh
97
Xuất Thủy Phù Dung
98
Đạo Đức Kinh
99
Các ngươi là ai?
100
Tính sổ!