Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cửu Hoang Đế Ma Quyết

Truyện có 663 chương.
1
Kẻ Ti Tiện
2
Tiểu Mã Phu Môn
3
Hỗn Hỏa Truyền Thừa
4
Tử Tiêu Kiếm Khí
5
Trưởng Lão, Ta Đây Muốn Đánh Hắn
6
Chính Là Cường Đạo
7
Giấu Cái Gì, Lấy Ra
8
Hung Hãn Bá Đạo
9
Một Đống Tiểu Thịt Tươi
10
Thái Hư Bộ Pháp
11
Nổi Giận
12
Đại Điện Giằng Co
13
Lời Này, Ta Nói
14
Ngươi Lấy Cái Gì Đổ
15
Nhất Chiêu Đánh Bại
16
Ngài Lấy Tiền, Ta Thả Người
17
Đập Phá Quán
18
Chia Của
19
Nở Mày Nở Mặt Lên Núi
20
Trò Chuyện Tiếp Trò Chuyện ?
21
Ngươi Chính Là Con Chó
22
Cái Này Chính Là Nhà Của Chúng Ta
23
Có Thể Hay Không Tiện Nghi Một Chút
24
Luyện Chế Ngọc Linh Dịch
25
Theo Ngươi, Ta Yên Tâm
26
Kim Lắc Lư, Lợi Hại Không!
27
Theo Ta Hỗn, Có Tiền Đồ
28
Bí Thuật Viêm Long Độn
29
Một Đường Tranh Đoạt
30
Hắn Nếu Buông
31
Trộm Đan Dược
32
Lớn Khẩu Vị
33
Vay Tiền
34
Ngươi Tại Sao Không Đi Đoạt
35
Quỷ Dị Thanh Phong Trấn
36
Đào Bảo
37
Độn Giáp Thiên Thư
38
Cường Giả Tập Hợp
39
Đây Chính Là Bảo Bối
40
Chạm Tay Có Thể Bỏng
41
Chín Trăm Chín Mươi Bảy Hào
42
Một Đống Cứt
43
Hắc Mã Tuôn Ra
44
Hồng Hoang Mãnh Thú
45
Hai Đánh Một
46
Một Đám Súc Sinh
47
Thôn Long Huyết
48
Ma Đạo, Mở
49
Ngoài Ý Muốn
50
Ta Không Đói Bụng
51
Ngày Thứ Chín
52
Trở Về Hằng Nhạc
53
Cấm Tâm Quyết
54
Phong Vân Đối Chiến
55
Tính Sổ
56
Còn Có Người Biện Hộ Cho Sao?
57
Một Đường Đánh Cướp
58
Vô Ảnh Kiếm
59
Là .. Là Nàng ?
60
60 Hằng Nhạc Cấm Địa
61
Cướp Đoạt
62
Con Bà Nó!, Tại Sao Là Ngươi
63
Đại Tẩu, Uống Trà
64
Đánh Cuộc
65
Đặt Diệp Phong Thắng
66
Nội Môn Tuyển Chọn
67
Bị Mưu Hại Phong Môn
68
Một Đường Quét Ngang
69
Một Chọi Năm
70
Đánh Không Chết Tiểu Cường
71
Lấy Tiền
72
Con Rối Nói Đến
73
Thí Luyện Thông Đạo
74
Thiên Cấp Con Rối
75
Ma Đạo Mở Lại
76
Hoa Vân, Lăn Ra Đây
77
Chiến Đấu
78
Hư Không Thiên Lôi Chú
79
Đêm Trường Từ Từ
80
Thôn ... Thôn ?
81
Trộm Coi Là Thiên Cơ
82
Để Cho Ngươi Cuồng
83
Sư Phụ, Ta Bị Người Đánh
84
Đại Chiêu Tứ Ngược Niên Đại
85
Súc Sinh
86
Thiên .. Thiên Kiếp ?
87
Chân Truyền Tập Hợp
88
Phàm Trần Khói Lửa
89
Hoàng Cung Đại Chiến
90
Thiên Quân Oai
91
Quỷ Dị Nhiệm Vụ
92
Tam Tông Đại Bỉ
93
Diệp Phong, Chạy Tới
94
Thương Thần Ma Thanh Âm
95
Bị Buộc
96
Diệp Phong Chiến Đấu Lữ Chí
97
Đại Sở Ở Ngoài
98
Năm Nào Phàm Trần Gặp Nhau
99
Ba Ngày Bình Thường Phu Thê
100
Thiên Tài Chết