Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

32

Bình

1606

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma của tác giả Hư Không

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,000
2
12,000
3
3,000
4
2,000
5
2,000
6
1,317
7
1,001
8
1,000
9
1,000
10
1,000
11
800
12
700
14
500
15
500
16
500
17
500
18
340