Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

28

Bình

614

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt (Dịch)

Truyện có 2771 chương.
1
Trọng sinh
2
Dùng gạch đánh nhau
3
Nghịch Thiên Quyết
4
Võ đạo khảo hạch
5
Lương Âm
6
Giảng đạo lý
7
Đánh cược
8
Trắc thí vô hiệu
9
Thông Qua Khảo hạch
10
Đại nhân, hắn đánh ta!
11
Tam Thức Cầm Long Thủ
12
Lấy độc công độc
13
Ngươi vô sỉ!
14
Tiểu tử này điên
15
Chớ phải hối hận
16
Làm khó dễ về thân phận
17
Tiểu tử này đáng sợ
18
Toàn năng Chiến Thần
19
Dã thú không hiểu phong tình
20
Lời nói dối thiện ý
21
Thu hoạch tinh hạch
22
Cường đạo bị cướp
23
Phá trận mà vào
24
Lâm Chỉ Khê
25
Đi ra ngoài
26
Quận chúa quận Đông Lăng
27
Trở thành cường giả
28
Nhiễm Bỉnh Loan
29
Học đường phân phối
30
Bạo Lực Ma Đạo
31
Hóa Linh Vi Hạch
32
Không thể nhịn, tuyệt không thể nhịn!
33
Nguyền rủa bạo phát
34
Quý Thủy Tam Ưng
35
Nhân tài đông đúc
36
Đặc thù khen thưởng
37
Ngươi có thể lăn
38
Thượng Cổ Thần Giới
39
Ta gọi Vân Phi Dương
40
Tập luyện châm cứu
41
Vũ Lực tứ đoạn
42
Diễn lại trò cũ
43
Vũ kỹ, Lạt Tiêu Huyết!
44
Loạn Đôn Tạp Quái Bộ
45
Ai là rác rưởi?
46
Nổi danh
47
Không nên quá phận
48
Luyện Võ Tháp
49
Ý chí cực hạn
50
Đuổi ngang kỷ lục!
51
Đánh vỡ ghi chép!
52
Sử Thi kỷ lục!
53
Lăng Sa La
54
Để ta bảo vệ ngươi
55
Chớ xem thường gà mờ
56
Nhân tâm khó dò
57
Tình hống lại thay đổi
58
Đi cửu tuyền sám hối đi
59
Nuốt sống Ma Linh Thảo
60
Liên tiếp đột phá!
61
Ngươi không thể giết hắn
62
Ngươi không bị thương?
63
Nói ngươi không được, ngươi còn không tin
64
Ta theo ngươi lăn lộn!
65
Quang minh lỗi lạc
66
Chỉ điểm võ học
67
Thông đạo kỳ quái
68
Chư Thần vẫn lạc
69
Nghi hoặc
70
Nguy hiểm trùng điệp
71
Cứu binh đến giúp
72
Nàng muốn để hắn chết như thế nào?
73
Còn thiếu chín trăm ba mươi đao
74
Thông minh hơn heo một chút
75
Một lời đã định
76
Thanh Phong Lâu Trong Thanh Phong Tửu
77
Giao cho ta đi
78
Bị chửi phế vật rất thoải mái sao?
79
Ngươi là thân đại ca của ta
80
Hạ độc được Vũ Sư đỉnh phong!
81
Tuyệt Tình Chú
82
Âm Dương Thần chuyển thế?
83
Thiên bảng, Chung Vũ!
84
Liên quan gì đến ngươi?
85
35 lần thất tình
86
Thức thứ hai Toái Sơn Cước!
87
Tổn thất này, các ngươi bồi
88
Tẩy tủy, Mục Oanh cơ duyên!
89
Mặt, phải thật dày!
90
Vân Lịch, Vân Hoa
91
Thực lực Lâm Chỉ Khê
92
Đệ Nhất Thiên Bảng, Trương Hằng
93
Lại đến Luyện Võ Tháp!
94
Điên cuồng sáng tạo kỷ lục!
95
Vũ Lực cửu đoạn!
96
Luyện Võ Tháp, tầng thứ hai
97
Kỷ lục, phá phá phá!
98
Đánh! Đánh! Đánh!
99
Tấn thăng Vũ Đồ!
100
Biến Cố Bất Chợt