Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Ma Thiếu

bestangela · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
76 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Cv cố nhai

TinhPhong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyen hay nen dich