Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Lão Bà

Catwang · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Để 14+ tả hơi hợt không có cảnh nóng , quyết đoán 6d về chỗ !!