Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Giới Chỉ

TinhPhong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyen hay hay

Third9x9 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất hay. Tên nhân vật và công pháp cũng rất đặc biệt nhất là cái " bờ ruộng ngang dọc kiếm ca" tuy nhiên có rất nhiều tình huống vượt cấp giết chết đối thủ thậm chí là 2 , 3 cấp không phù hợp cho lắm chủ yếu tác giả buff quá cao. Nhưng ta không thích phần kết tr cho lắm

nhiều vợ giả heo ăn thịt hổ hậu cung
Truyện tương tự đề xuất bởi Third9x9