Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống (Bản Dịch)

Nobinobita · Luyện Khí Tầng Mười ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Văn phong ổn.

nhiều vợ hài giả heo ăn thịt hổ