Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Truyện có 96 chương.
1
Quyển 1 Chương 1: Sư Phụ Lãnh Diện Chi Tình Chi Sở Khởi - Linh Hồn Thoát Xác
2
Quyển 1 Chương 2: Lưu Vân Y Cốc
3
Quyển 1 Chương 3: Lưu Vân Công Tử
4
Quyển 1 Chương 4: Sư Phụ Mắng Chửi Người
5
Quyển 1 Chương 5: Cáo Mượn Oai Hùm
6
Quyển 1 Chương 6: Phỉ Thúy Ban Chỉ
7
Quyển 1 Chương 7: Trúc Lâu Say Rượu
8
Quyển 1 Chương 8: Sư Phụ Là Lá Chắn
9
Quyển 1 Chương 9: Lửa Giận Đối Chiêu
10
Quyển 1 Chương 10: Một Chén Cháo Đạm
11
Quyển 1 Chương 11: Tứ Nhi Bị Huấn
12
Quyển 1 Chương 12: Sư Phụ Nguôi Giận
13
Quyển 1 Chương 13: Tứ Nhi Cưỡi Ngựa
14
Quyển 1 Chương 14: Có Người Đến Thăm
15
Quyển 1 Chương 15: Lễ Trung Thu
16
Quyển 1 Chương 16: Xuất Môn Đi Xa
17
Quyển 1 Chương 17: Đêm Bị Tập Kích
18
Quyển 1 Chương 18: Sư Phụ Tặng Kiếm
19
Quyển 1 Chương 19: Tránh Mưa Trong Sơn Động
20
Quyển 1 Chương 20: Lại Bị Tập Kích
21
Quyển 1 Chương 21: Đêm Tối Đi Dò Huyệt
22
Quyển 1 Chương 22: Rình Coi Thất Bại
23
Quyển 1 Chương 23: Đại Chiến Rắn Người
24
Quyển 1 Chương 24: Tứ Nhi Trúng Cổ
25
Quyển 1 Chương 25: Hôn Mê Bất Tỉnh
26
Quyển 1 Chương 26: Mê Sảng Bị Thẩm Vấn
27
Quyển 1 Chương 27: Nghe Góc Tường
28
Quyển 1 Chương 28: Hiếu Kỳ Lai Lịch
29
Quyển 1 Chương 29: Thanh Trừ Cổ Độc
30
Quyển 1 Chương 30: Cùng Ăn Bữa Tối
31
Quyển 1 Chương 31: Bí Mật Bại Lộ
32
Quyển 1 Chương 32: Nước Xanh Bè Trúc
33
Quyển 1 Chương 33: Vào Thành Đi Dạo (1)
34
Quyển 1 Chương 34: Vào Thành Đi Dạo (2)
35
Quyển 1 Chương 35: Vào Thành Đi Dạo (3)
36
Quyển 1 Chương 36: Dong Buồm Đi Chơi
37
Quyển 1 Chương 37: Giường Cao Gối Mềm
38
Quyển 1 Chương 38: Phục Ma Đại Hội (1)
39
Quyển 1 Chương 39: Phục Ma Đại Hội (2)
40
Quyển 1 Chương 40: Tạ Thị Tiểu Vương Gia
41
Quyển 1 Chương 41: Đưa Tình Hồi Trình
42
Quyển 1 Chương 42: Thẩm Vấn Tống Địch
43
Quyển 1 Chương 43: Tình Triều Gợn Sóng
44
Quyển 1 Chương 44: Mất Ngủ Sau Đó
45
Quyển 2 Chương 45
46
Quyển 2 Chương 46
47
Quyển 2 Chương 47
48
Quyển 2 Chương 48
49
Quyển 2 Chương 49
50
Quyển 2 Chương 50
51
Quyển 2 Chương 51
52
Quyển 2 Chương 52
53
Quyển 2 Chương 53
54
Quyển 2 Chương 54
55
Quyển 2 Chương 55
56
Quyển 2 Chương 56
57
Quyển 2 Chương 57
58
Quyển 2 Chương 58
59
Quyển 2 Chương 59
60
Quyển 2 Chương 60
61
Quyển 2 Chương 61
62
Quyển 2 Chương 62
63
Quyển 2 Chương 63
64
Quyển 2 Chương 64
65
Quyển 2 Chương 65
66
Quyển 2 Chương 66
67
Quyển 2 Chương 67
68
Quyển 2 Chương 68
69
Quyển 2 Chương 69
70
Quyển 2 Chương 70
71
Quyển 2 Chương 71
72
Quyển 2 Chương 72
73
Quyển 2 Chương 73
74
Quyển 2 Chương 74
75
Quyển 2 Chương 75
76
Quyển 2 Chương 76: Bắt Đầu Ngược
77
Quyển 2 Chương 77
78
Quyển 2 Chương 78
79
Quyển 2 Chương 79
80
Quyển 2 Chương 80
81
Quyển 2 Chương 81
82
Quyển 2 Chương 82
83
Quyển 2 Chương 83
84
Quyển 2 Chương 84
85
Quyển 2 Chương 85
86
Quyển 2 Chương 86
87
Quyển 2 Chương 87
88
Quyển 2 Chương 88
89
Quyển 2 Chương 89
90
Quyển 2 Chương 90
91
Quyển 2 Chương 91
92
Quyển 2 Chương 92
93
Quyển 2 Chương 93: Hoàn
94
Quyển 2 Chương 94: Phiên Ngoại Hiện Đại Chi Du (1)
95
Quyển 2 Chương 95: Phiên Ngoại: Hiện Đại Chi Du (2)
96
Quyển 2 Chương 96: Phiên Ngoại: Hiện Đại Chi Du (3)
Chọn khoảng: 1 - 96