Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

13696

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akay Hau

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
52,440
2
12,345
3
8,000
4
7,800
5
6,980
6
5,000
7
5,000
8
4,000
9
3,710
10
3,710
11
2,900
12
2,000
13
2,000
14
2,000
15
2,000
16
1,650
17
1,400
18
1,300
19
1,250