Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 2,224,854
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống

Dư Côn xuyên việt qua dị giới, kích hoạt Côn Bằng dưỡng thành hệ thống. Bắt đầu một con côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt! Thần cấp huyết mạch? Nuốt! Thiên tài địa bảo? Nuốt! Thần binh lợi khí? Nuốt! Tuyệt thế Võ Hồn? Nuốt!

Chư Thiên vạn vật tại Dư Côn trước mặt chỉ có một chữ, nuốt! Cao thủ tuyệt thế lại như thế nào, khoáng thế kỳ tài lại như thế nào? Lại nhìn Dư Côn như thế nào thôn phệ hết thảy, thành tựu vô thượng chí tôn!

Cập nhật cảnh giới :
- Võ giả bốn cảnh : luyện lực, luyện khí, luyện hồn, luyện ý
- Về sau đột phá nhục thân cực hạn, luyện hóa 4 loại linh khí thủy hỏa địa phong đột phá Võ Đồ
- Luyện hóa hồn căn ngưng luyện hồn anh đạt tới Võ Sĩ

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống!