Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cơ Động Chiến Sĩ WS

mancainuoc · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hay logic Đánh nhau liên tục. Tình tiết hấp dẫn. Đấu đá, tranh giành nội bộ.