Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

NhấtLộSátCẩu · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay, hài hước