Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

26

Bình

578

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Cổ Chân Nhân (Dịch) của tác giả Cổ Chân Nhân

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,000
2
10,000
3
6,000
4
5,200
5
1,240
6
1,200
7
1,010
8
1,000
9
515
10
507
11
500
12
500
13
500
14
300
15
280
16
210
17
200
18
200
19
200
20
200