Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

26

Bình

562

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Cổ Chân Nhân (Dịch)

Phương Nguyên

Nhân Vật Chính · Nam

Ban đầu là một tên sinh viên từ Trái đất xuyên đến dị giới. Trải qua 500 năm bôn ba dị giới, trở ...