Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chung Cực Vạn Năng Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện có 354 chương.
1
Chung Cực Boss Diệt Thế Hỗn Độn Thú
2
Mục Tiêu Tiên Ma Thế Giới
3
Dư Hiên Truyền Thuyết
4
Nghịch Thiên Hành Xin Bộ Đồ
5
Cấp Một Thật Cường Đại
6
Nhạc Anh Lâu
7
Điểm Huyệt Thuật Xuất Kích
8
Giết Hay Không?
9
Kỳ Lâm Sơn Mạch
10
Thời Trang Đạo Cụ Đen Khung Mắt Cảnh
11
Kim Xà Bộ Đồ
12
Kim Xà Kiếm Pháp )
13
Độc Thiềm Công )
14
3 Đuôi Xích Hổ
15
Nữ Thần Chiếu Cố Không Có?
16
Cửu Anh Ấu Thú
17
Đi Chặt!
18
Chém Giết Cửu Anh
19
Đại Bạo Đặc Biệt Bạo
20
Long Ngâm Thiên Hạ )
21
Tham Lam Hydra
22
Thu Phục Tiểu Cửu
23
Thiên Muốn Sập
24
Tinh Quỹ Chếch Đi
25
Đến Từ Ám Vực
26
Giẫm Chết Mấy Con Kiến
27
Antman Chiến Phục
28
Plants Vs Zombie?
29
Lại Đến Nhạc Anh Lâu
30
Thành Tuyển Quy Tắc Thay Đổi
31
Chấp Nhất Lão Ăn Mày
32
Bị Nhận Ra
33
Mộng Diễn Chi Thuật
34
Mua Ngươi Bái Sư
35
Ta Kim Tệ Rất Nhiều
36
Cường Hóa Đoản Kiếm
37
Phức Tạp Thu Đồ
38
1 Nhân Vi Sư 1 Người Khi Lão Đại
39
Nhận Lấy Bí Tịch
40
Dễ Chứa Chi Thể
41
Thành Tuyển Quy Tắc
42
Kỳ Lâm Dị Văn
43
Thiên Thi Giáo Cùng Tàng Thi Cốc
44
Tu Vi Đan Kỳ Hiệu
45
Vạn Bảo Thương Minh
46
Ta Chỉ Cần Kim Tệ!
47
Kim Tệ Thiếu Đi!
48
Đổi Lại Kim Tệ
49
1 Sờ Tức Phát
50
Thúc Thủ Chịu Trói
51
Lần Thứ Nhất Giết Người
52
Tu Giả Quần Áo
53
Lại Cho Tu Vi Đan
54
Túi Càn Khôn
55
Đại Nhân Đến
56
Ngồi Xuống Công Năng
57
Vạn Bảo Đấu Giá Hội
58
Nhẫn Trữ Vật
59
59:
60
Tiên Môn Tranh Chấp
61
Giao Dịch Nhẫn Trữ Vật
62
1 Thanh Xẻng Sắt
63
Người Đông Nghìn Nghịt
64
Linh Căn Khảo Thí
65
Cướp Đoạt Cực Phẩm Linh Căn
66
Quỷ Tăng Đồ 3 Chúng
67
Trời Đã Tối Rồi
68
3 Cái Thiên Linh Căn
69
Cương Thi Vây Thành
70
Đấu Tinh Thi Tai
71
Hành Khất Bộ Đồ Thiết Lập
72
2 Cái Dư Uy?
73
Thực Vật Công Thủ Hình Thức Mở Ra
74
Dư Uy Đại Phát Thần Uy
75
Dân Chúng Phản Sát Cương Thi
76
Hình Người Hàn Băng Peashooter?
77
Chém Giết Hoàng Uyên
78
Đối Chiến Kiền Hãn
79
Chiến Ý Sôi Trào
80
Biến Hóa Hình Thái?
81
Lại Trường 1 Gốc!
82
Kiền Hãn Cái Chết
83
Điểm Tướng
84
Điều Binh Khiển Tướng
85
Viện Trợ Hoa Phủ
86
Viện Trợ Lục Phủ
87
Thương Thành Mở Ra
88
Thương Thành Vật Phẩm
89
Phong Tỏa 4 Cửa Thành
90
Vạn Chúng Ủng Hộ
91
Hạt Giống, Có Là
92
Phân Phát Thực Vật Hạt Giống
93
Hỗn Độn Kim Dịch
94
Gà Mái Biến Phượng Hoàng
95
Mọc Cánh 3 Thủ Chó
96
Hoa Vô Doãn Ưa Thích Nam!
97
Sương Mù Dày Đặc Hình Thức Mở Ra
98
Tình Thế Nguy Cấp
99
Trong Thành Tập Hợp!
100
Mị Hoặc Nấm