Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)

Truyện có 100 chương.
1
Ma Giáo
2
Tứ đại thần công!
3
Mười năm!
4
Soán vị!
5
Trận chiến sinh tử!
6
Bách Hiểu Sinh!
7
Thần đao vô song Bạch Thiên Vũ!
8
Tiểu Lý Thám Hoa!
9
Nhưng chúng ta là ma đạo!
10
Ma quỷ!
11
Thuyết thư lão nhân và cô nương bím tóc lớn
12
Sự mê hoặc của Lâm Tiên Nhi
13
Phi Nhân Dã
14
Kiếp nạn của Thiếu Lâm
15
Thân lửa chiếu thiên địa, ma tinh loạn khói tím!
16
Đao đối đao!
17
Phi nhân!
18
Luận đạo diệt ma!
19
Phá giới đao pháp
20
Nam Hải nương tử!
21
Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát
22
Con cháu thế gia
23
Thượng Quan Kinh Hồng!
24
Hưng Vân Trang!
25
Muốn buông thả uống cho say!
26
Tái chiến!
27
Năm tầng cảnh giới
28
Phái lý luận và phái thực tiễn
29
Một đao này của ta có thể chém chết ngươi!
30
Ma của ta từ bi
31
Liên Hoa Bảo Giám
32
Đưa đi
33
Anh hùng bất hối!
34
Độc ác gấp 3 lần
35
Kế trong kế
36
Quyền pháp Thiên Vương- Lữ Phụng Tiên
37
Ai dám phản kháng?
38
Kim Ngân Song Tuyệt Thủ
39
Quay đầu tất cả thành hư vô!
40
Để lại hậu thế một trang sử
41
Quyển 2- Lục Tiểu Phụng truyền kỳ! - Chư thiên huyền quang!
42
Nga Mi
43
Tây Môn Xuy Tuyết
44
Hắn mang đi sư muội của ta?
45
Ước chiến
46
Bạch Cốt Linh Xa
47
Nhiếp Hồn Thuật
48
Hoắc Hưu mặt cười!
49
Trăm năm giang hồ - Bên thắng lưu danh
50
Danh hiệu Ma Chủ
51
Sinh tử bởi ta, tùy ý định đoạt!
52
Thiên nhân thập nhị mạch!
53
Đơn phong phá Song phong
54
Người luyện võ - nhân nghĩa làm đầu!
55
Ma Giáo Phương Tây
56
Ngọc La Sát
57
Thần Ma Chi Quyết!
58
Đệ tam ấn - Bệnh Ấn
59
Kiếm Tông
60
Tú Hoa đạo tặc
61
Diệp Cô Thành
62
Vô phong vô cực
63
Bình Nam Vương Phủ
64
Kẹo đường của Hùng mỗ mỗ
65
Người tàng hình
66
Diệt môn
67
Cung Cửu
68
Hung tàn như ta
69
Ngô Minh
70
Trên đời có đôi
71
Đi tới tuyệt đỉnh - ta là đỉnh phong!
72
Cộng Công thần mạch
73
Trước khi quyết chiến
74
Đêm trăng tròn
75
Kinh Biến
76
Kiếm Tông gặp Ma Chủ
77
Cái chết của Lục Tiểu Phụng!
78
Thiên nhân chi đạo
79
Con trai của Ngọc La Sát!
80
Trên vách núi giá lạnh - vẫn còn nhành hoa tươi!
81
Chung cuộc
82
Nhân gian chi thần
83
Huyền Minh giáo
84
Minh Hải Vô Ngạn
85
Thiên Vị
86
Phạt Kỳ
87
Kỳ Vương - Lý Mậu Trinh
88
Thực lực Lý Mậu Trinh
89
Bất Lương soái
90
Lưỡng đạo Thần Mạch
91
Thí Quân!
92
Dị số
93
Kế hoạch của Minh Đế
94
Cửu U Huyền Thiên
95
Huyền Minh tôn chủ
96
Hắc Bạch Vô Thường
97
Huyền Vũ sơn
98
Ngũ lôi Thiên Tâm quyết
99
Hàng Thần lại xuất hiện
100
Mao Sơn tông
Chọn khoảng: 1 - 100