Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chư Thiên Chí Tôn

Truyện có 1340 chương.
1
Hoàn Khố Cùng Anh Hùng
2
Đánh Anh Hùng Cái Tát
3
Bờ Môi Là Ngọt
4
Giai Nhân Làm Thủ Hộ
5
Gọn Gàng
6
Tiên Thiên Cảnh Mà Thôi
7
Nhất Niệm Như Tiên Thiên, Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên
8
Đều Là Chu Diệt Làm
9
Bại Gia Tử
10
Đối Mỹ Nhân Phát Thề
11
Ngọc Thủ Che Trời
12
TrờI Ban Văn Cốt
13
Ngươi Nhìn, Như Vậy Rất Công Bằng
14
Thi Tôn
15
Tử Khí Khỏa Giai Nhân
16
Đoạn Nhai Vân Mộng
17
Linh Quả Giai Nhân
18
Đẹp Mới Có Đặc Quyền
19
Ta Muốn Về Nhà
20
Xích Viêm Long Mãng
21
Câm Điếc Cùng Công Chúa
22
Linh Tê Chỉ
23
Anh Hùng Và Mỹ Nhân
24
Yêu Thú Quyết Đấu
25
Lừa Gạt Trảm Long Mãng
26
Xung Quan Giận Dữ Vì Hồng Nhan
27
Một Đao Uy
28
Có Dám Cùng Ta Chiến?
29
Ta Sẽ Tiên Đoán
30
Chấn Thiên Vương Giận
31
Văn Cốt Uy
32
Không Gì Hơn Cái Này
33
Chứng Cứ
34
Hủy Đi Người Phủ Đệ
35
Đoán Mệnh Rất Chuẩn
36
Lão Già Quái Dị
37
Tam Tinh Phù Triện
38
Một Khi Ngưng Phù Triện
39
Miệng Thật Vô Cùng Ngọt
40
Tiên Cơ Tử Cốt
41
Khuynh Quốc Ngu Phi
42
Vân Mộng Công Chúa Đánh Giá
43
Ngươi Tốt Nhát Gan
44
Thật Sự Là Không Thú Vị
45
Việc Khó Nói
46
Thêm Mắm Thêm Muối
47
Hoàn Khố Tử Cũng Có Truy Cầu
48
Cầu Người Bái Sư
49
Lạc Nhật Học Cung
50
Lão Sinh Lấn Tân Sinh
51
Ta Có Thể Ngủ Sao?
52
Lạc Nhật Di Chỉ
53
Đường Cứu Ngu Phi
54
Hải Thị Thận Lâu
55
Tuyệt Thế Hung Địa
56
Tế Đàn Hồn Linh
57
Rớt Xuống Tế Đàn
58
Trong Trăng Múa Váy Dài
59
Thần Bí Sư Tôn
60
Chu Tước Thần Hỏa
61
Ngươi Đoán
62
Tôm Tép Nhãi Nhép
63
Dấu Chân Không Cần Xoa
64
Đẹp Đến Mức Tận Cùng
65
Lại Đánh Ngươi Một Cước
66
Thi Tôn Xuất Hiện
67
Thượng Cổ Con Đường
68
Trấn Yêu Vương Nguy Cơ
69
Vận Khí Không Tốt?
70
Tân Sinh Vương
71
Giận Dữ Xuất Thủ
72
Nhập Địa Ngục Là Xa Xỉ
73
Chu Trạch Bố Cục
74
Huyết Tinh Chu Diệt
75
Lâm Tích Lựa Chọn
76
Sư Tôn Tọa Trấn
77
Một Sợi Khí Tức
78
Nguyên Thần Đúc Ta
79
Đại Thương Hoàng Triều
80
Thượng Quan Long Hoa
81
Một Người Chiến Quần Hùng
82
Giết Người Trở Ra
83
Phản Truy Sát
84
Đánh Mặt
85
Ngươi Bày Ra Đại Sự
86
Ngu Phi Dự Định
87
Chu Trạch Không Thể Tin
88
Cực Hạn Con Đường
89
Lôi Phạt
90
Trí Nhớ Không Tốt
91
Không Chịu Nổi Một Kích
92
Truy Sát Nguyên Nhân
93
Gặp Lại Thượng Quan Long Hoa
94
Ngu Phi Đến Thăm
95
Chúng Ta Trò Chuyện Chút
96
Cùng Ngu Phi Chiến Đấu
97
Đùa Lửa
98
Chu Trạch Văn Cốt
99
Đạo Đức Quan Đâu
100
Vung Cánh Tay Lên Một Cái, Người Đi Theo Như Mây