Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chí Tôn Pháp Thần

Truyện có 252 chương.
1
Thần Thuật Sư
2
Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
3
Nửa Con Tuyết Kê
4
Viễn Cổ Thế Giới
5
Tuyết Lang Lính Đánh Thuê
6
Thuật Sĩ Chi Đạo
7
Kỳ Tài
8
Siêu Cấp Hắc Mạch
9
Quán Rượu Xung Đột
10
Bán Ra Phép Thuật
11
Náo Động Bạch Thành
12
Cương Thi Bí Ẩn (cầu Hồng, Cầu Thu! )
13
Nạp Lan Gia Tộc
14
Vu Hại
15
Phong Ba
16
Dư Luận Xôn Xao
17
Phong Tuyết Kiếm Thánh
18
Trở Mình
19
Giảng Bài - Quyển 2
20
Khổ Não Tần Nguyệt
21
Sinh Nhật Tiệc Tối
22
Trong Rừng Phòng Nhỏ
23
Tử Vong Thuật Đạo
24
Thuật Sĩ Nhật Ký
25
Vặn Vẹo Chấp Niệm
26
Gặp Tập Kích
27
Sức Mạnh Kinh Khủng (hướng Về Bảng! Cầu Hồng Cầu Thu! )
28
Tử Thần Chuyển Thế
29
Vận Mệnh Ngã Tư Đường
30
Tần Nguyệt Chấn Động
31
Màu Máu Báo Thù
32
Mở Màn
33
Quyết Chiến Đêm
34
Cuối Cùng Quyết Đấu
35
Thiên Tài Chi Thương
36
Điên Cuồng Dã Tâm
37
Lang Kỵ Binh
38
Thi Vu - Quyển 3
39
Về Hưu
40
Vân Nguyệt Phòng Làm Việc
41
Danh Chấn Bạch Thành
42
Tân Trưởng Trấn
43
Chủ Tịch
44
Tới Cửa Tìm Cớ
45
Đại Nhân Vật
46
Tứ Đại Phương Pháp Phối Chế
47
Thịnh Hành Bạch Thành
48
Săn Giết Kế Hoạch
49
Chuẩn Bị Công Tác
50
Đột Phát Tình Huống
51
Hoang Dã Cuộc Chiến
52
Đối Diện Địch Mà Chết
53
Chiến Sĩ Vãn Ca
54
Ảnh Hưởng
55
Thơ Mời
56
1 2 3 4 Mưa Gió Nổi Lên - Quyển 4
57
6 7 8 9 10 11 12
58
13 14 15 16 17 18 19
59
1 2 Người Orc Bộ Lạc - Quyển 5
60
Chữa Bệnh
61
5:
62
Tái Ngộ Phong Trung Miên
63
Băng Sương Cự Ma
64
Băng Sơn Hang Động
65
Mạnh Mẽ Xông Vào Thánh Địa (cầu Vé Mời! )
66
Khiêu Chiến
67
Có Một Kết Thúc
68
Tế Đàn Gột Rửa
69
Đến Bạch Thành
70
Thượng Cổ Nhân Hoàng
71
Rút Củi Dưới Đáy Nồi
72
Gia Tộc Chuyện Cũ
73
Gió Nổi Mây Vần
74
Thu Hoạch - Quyển 6
75
Ra Thư
76
Xét Duyệt
77
Vũ Hội
78
Xung Đột
79
Đánh No Đòn
80
Mộc Đại Sư
81
Đến Nhà
82
Bái Sư
83
Ảnh Hưởng
84
Pháp Mâu
85
Truyền Thừa Thân Thể
86
Khai Phá Cao Nguyên
87
Dạ Phục
88
Phản Kích
89
Mạnh Mẽ Xông Vào
90
17 : Liệp Vân
91
Gặp Mặt Thành Chủ
92
Dọn Nhà
93
Lại Tới Lạc Hàn Sơn
94
Hẻm Núi Giao Dịch - Quyển 7
95
Bí Ngân Chi Tủy
96
Sau Lưng Cháy
97
Hẻm Núi Phục Kích
98
Cường Giả Quyết Đấu
99
Kích Đấu
100
Trở Về
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 252