Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chí Tôn Đan Thần

Truyện có 344 chương.
1
Lâm Hàn
2
Luyện Thể Hai Tầng
3
Phế Vật Biến Trở Thành Thiên Tài!
4
Luyện Thể Lục Trọng!
5
Trầm Mộng Dao
6
Luyện Đan Sư!
7
Trương Gia Thiếu Chủ, Trương Thiếu Kỳ!
8
Lâm Hàn Nhúng Tay
9
Khiếp Sợ Toàn Trường!
10
Nghiền Ép!
11
Đánh Cược!
12
Chọn Vũ Kỹ
13
Lưu Vân Tông
14
Nghịch Thiên Năng Lực
15
Tu Luyện Điệp Lãng Quyền
16
Tỷ Thí Bắt Đầu
17
Chỉ Huyết Đan
18
Chênh Lệch
19
Ung Dung Thắng Lợi
20
Trương Gia Gia Chủ, Trương Thông!
21
Xung Kích Phàm Vũ Cảnh!
22
Phàm Vũ Cảnh!
23
Trợ Giúp Trầm Gia
24
Ngưng Huyết Đan
25
Điên Cuồng Luyện Đan
26
Yêu Nghiệt!
27
Lâm Hàn Kế Hoạch!
28
Trương Gia Tiến Quân!
29
Điên Cuồng Huyết Đấu!
30
Nghịch Chuyển!
31
Huyết Đấu Kết Thúc!
32
Đêm Lẻn Vào Trương Gia!
33
Điên Cuồng Cướp Đoạt!
34
Linh Độc Hoa
35
Mười Tám Vạn Linh Thạch Hạ Phẩm
36
Thân Thể Tăng Lên!
37
Tu Luyện Điệp Lãng Quyền
38
Trương Gia Hội Nghị
39
Khiếp Sợ Trương Gia
40
Toàn Lực Tiến Công!
41
Kiếm Nỗ Bạt Trương!
42
Bá Khí!
43
Nghịch Thiên Thiên Phú!
44
Vượt Cấp Khiêu Chiến!
45
Trở Mình!
46
Chạy Tán Loạn!
47
Diệt Trương Gia!
48
Danh Chấn Vân Thành!
49
Sinh Nhật Yến Hội
50
Đến Muộn Lễ Vật
51
Yên Hoa Thịnh Yến!
52
Đi Tới Lưu Vân Tông
53
Tiểu Linh Giới
54
Xung Đột!
55
Mục Lực
56
Tiểu Linh Giới Mở Ra!
57
Linh Thú
58
Đặc Thù Linh Lực
59
Linh Thú Căn Cứ!
60
Mấy Trăm Linh Thú!
61
Thu Hoạch Khổng Lồ!
62
Ba Con Linh Thú!
63
Sức Mạnh Kinh Khủng!
64
Tình Hình Trận Chiến!
65
Giải Quyết!
66
Cực Hạn Chém Giết!
67
Kỳ Ngộ!
68
Phàm Vũ Tứ Trọng!
69
Toàn Bộ Đột Phá!
70
Linh Dược Bồn Địa!
71
Vặt Hái Linh Dược!
72
Âm Độc Hoa!
73
Một Hồi Ngạnh Chiến!
74
Chém Giết!
75
Khiếp Sợ!
76
Phàm Huyết Đan!
77
Thực Lực Tăng Vọt!
78
Dùng Phàm Huyết Đan!
79
Đi Sâu Vào Khu Vực Ba
80
Thần Bí Mãnh Giấy!
81
Ta Cho Ngươi Đề Cử Một Người
82
Tiền Đặt Cược!
83
Cực Phẩm Huyền Khí!
84
Tật Phong Kiếm Pháp!
85
Chịu Thua!
86
Huyền Vũ Bảng!
87
Huyền Vũ Bảng Thứ Nhất, La Chân!
88
Chiến Linh Thú!
89
Lợi Hại La Phong!
90
Tam Kiếm Trảm Sát!
91
Tái Chiến!
92
Tam Tật Kiếm!
93
Kinh Ngạc!
94
Bạo Lực!
95
Thí Luyện Kết Thúc!
96
Tiểu Linh Bảng!
97
Người Thứ Nhất?
98
Tiểu Linh Bảng Số Một!
99
Thanh Nghiên!
100
Thứ Chín Đệ Tử!