Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

51

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chí Tôn Dâm Thần

phạmvănlong · Luyện Khí Tầng Sáu ·
3 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Sắc nhẹ nhàng tình cảm