Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chỉ Huy Xinh Đẹp Của Tôi

Vô_tình_đại_đạo · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện khá ok, mà mới ra đk ít chương quá, mong đẩy nhanh tđ dịch

Thanh_Loan · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
74 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay