Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chí Cường Chưởng Môn

Truyện có 75 chương.
1
Thần bí Võ Điển
2
Ta là quán chủ
3
Trong chớp mắt tinh thông
4
Nửa chiêu chiến thắng
5
Lại lần nữa miễu sát
6
Ảnh Đế cấp hành động
7
Hồ lang trung
8
Đưa tang gặp nạn
9
Hãm vào lớp vòng vây
10
Nếu ngươi bình an , chính là trời trong
11
Ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy ( thượng)
12
Ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy (hạ)
13
Tổng Tiêu Đầu Lương Bất Phàm
14
Thái Cực?
15
Tông môn truyền thuyết
16
Vương Khắc phản kích
17
Thiết Bích
18
Đá quán
19
Thái Cực sơ hiện
20
Làm người lưu lại một tuyến
21
Học không được Cửu Dương Chân kinh
22
Căn bản dùng không được tới
23
Trong truyền thuyết cao nhân
24
Lại thấy bái sư
25
Đều là sáo lộ
26
Mật tín
27
Đến cửa đòi người
28
Trở mặt
29
Liệt Dương Chưởng
30
Một chưởng
31
Trước ngạo mạn sau cung kính
32
Trúc giang gõ lên
33
Võ Điển quy tắc
34
Dẹp đường hồi phủ
35
Người thần bí
36
Tuyển dụng hội
37
Nửa đường giết ra cái mập mạp
38
A Bảo?
39
Tam Tiên Kiếm hiện
40
Thu mua nhân tâm
41
Từ hôn , lại thấy từ hôn
42
Tiên Thiên truyền thuyết
43
Truyền nghề
44
Đều là ngày
45
Lại thu nhất đồ
46
Tùng Giang đệ nhất đao khách
47
Lấy quân thử kiếm
48
Hưng sư vấn tội
49
Thắng lợi điều kiện
50
Ván bài
51
Cao thủ phong phạm là cái gì quỷ
52
Báo danh hỏa bạo
53
Đề Hạt cho gọi
54
Lừa gạt
55
Vạch mặt
56
Uy hiếp cùng giao dịch
57
Sinh Tử Phù
58
Nghịch chuyển
59
Nhận thức ta làm chủ
60
Tiềm ẩn nguy cơ
61
Mỹ nhân kế?
62
Cự hôn?
63
Ta muốn truyền công ?
64
Tiên Thiên Công Pháp?
65
Thay sư thu đồ?
66
Mời gọi ta Lôi Phong?
67
Phá giải chi đạo?
68
Tru sát Vương Khắc?
69
Thí công
70
Đây mới gọi là tốc độ
71
Thiên Nhận phái đăng môn
72
Giang hồ tông môn lệnh
73
Công Tôn Nguyên Minh đến
74
Đều là hảo bằng hữu
75
Thi vòng hai
Chọn khoảng: 1 - 75