Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất ok nội dung ổn,ngôn ngữ phù hợp,rất đáng đọc