Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại (Truyện Dịch)

OverLordKing · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, pha chút hài hước, thích hợp giải trí!