Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà (Bản Dịch)

ĐặngVươngPhong · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay mong ra chương nhanh hơn a

không yy không não tàn
Notify102204 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện nói chung là hay mọi thứ đều ổn

Truyện tương tự đề xuất bởi Notify102204
HoaThiênCốt2004 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay nhưng một chương hơi dài nhỉ

Truyện tương tự đề xuất bởi HoaThiênCốt2004
LongHuyVũ · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay tình tiết lôi cuốn

anhmai2302 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá ổn nhưng hình như bản dịch này không đúng lắm