Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,668,792
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+

Giới Thiệu Truyện Cầu Bại

“Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm! Thân kiếm giả, lấy thân hợp kiếm, thân tức vì kiếm! Khí kiếm giả, lấy khí ngự kiếm, khí hướng tinh tiêu! Ý kiếm giả, kiếm cùng ý hợp, chấp kiếm thông linh! Ta bình sinh chí nguyện to lớn, là vì bằng vào kiếm trong tay, bại tẫn thiên hạ, đem kiếm chi một đạo chứng biến Chư Thiên vạn giới, bờ đối diện hư không......” ......Kiếm tu Vân Hi, vượt qua thời không giới hạn, đăng lâm mà đến! ......

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cầu Bại!