Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Càn Khôn Kiếm Thần (Bản Dịch)

Vô_tình_đại_đạo · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện đọc khá đk, nên đọc ak

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyen hay dich tot lai dk free