Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Căn Bếp Âm Dương ( Bản Dịch )

Bạch Thường

Nhân Vật Chính · Nam

Lười biếng, hám tiền, nghĩa khí