Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

pipicute · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

chỉ có thể là rất hay, tình tiết logic, ko có nhiều bàn tay vàng đối với nv chính

xuyên không đấu trí tình tiết logic