Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

118

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch) của tác giả Nhị Mục

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35,000
2
21,100
3
20,000
4
11,111
5
10,000
6
10,000
7
7,000
8
1,200
9
400
10
400
11
200
12
50
13
20
14
20
16
10
18
1