Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

118

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Roland Wimbledon

Trình Nham
Nhân Vật Chính · Nam

Vốn là một kỹ sư, do làm việc quá sức mà chết trên bàn làm việc. Linh hồn di chuyển sang một thế ...