Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bí Vu Chi Chủ

nhanha · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay. Hệ thống tu luyện mới lạ đa dạng, truyện logic, có cao trào. Main có dùng não nhưng bộ truyện này nói về mức độ mưu mô thì thua mấy bộ đấu trí khác. Main có vài tri kỉ, không sắc.

không não tàn HE (happy ending) xuyên không