Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bất Tử Kiếm Tôn

Vô_tình_đại_đạo · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

phản ứng nào sau đây không biểu diễn tính chất hóa học của metan?