Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Tiếu Phù Đồ

Truyện có 107 chương.
1
Quyển 1 Chương 1: Thế Giới Xa Lạ
2
Quyển 1 Chương 2: Bệnh Tật
3
Quyển 1 Chương 3: Lương Tịch
4
Quyển 1 Chương 4: Trên Đường Gặp Nạn
5
Quyển 1 Chương 5: Lo Lắng
6
Quyển 1 Chương 6: Sơ Nhập Tiệm Hề
7
Quyển 1 Chương 7: Tự Tiến Cử Thành Công
8
Quyển 1 Chương 8: Nhập Phủ
9
Quyển 1 Chương 9: Thư Các
10
Quyển 1 Chương 10: Tài Sỹ Luận Hội (1)
11
Quyển 1 Chương 11: Tài Sỹ Luận Hội (2)
12
Quyển 1 Chương 12: Tài Sỹ Luận Hội (3)
13
Quyển 1 Chương 13: Mưu Định
14
Quyển 1 Chương 14: Chơi Cờ
15
Quyển 1 Chương 15: Cưỡi Ngựa
16
Quyển 1 Chương 16: Nổi Giận Chém
17
Quyển 1 Chương 17: Phong Ba Nhập Phủ
18
Quyển 1 Chương 18: Ba Lễ Vật Lớn (1)
19
Quyển 1 Chương 19: Ba Lễ Vật Lớn (2)
20
Quyển 1 Chương 20: Canh
21
Quyển 1 Chương 21: Biện Luận Thương Nghiệp
22
Quyển 1 Chương 22: Dưới Gốc Cây Ngô Đồng
23
Quyển 1 Chương 23: Hiếu Khách
24
Quyển 1 Chương 24: Ngư Gia
25
Quyển 1 Chương 25: Một Mình Câu Cá
26
Quyển 1 Chương 26: Cố Nhân Đến
27
Quyển 1 Chương 27: Phong Vân Biến Hóa
28
Quyển 1 Chương 28: Ngoại Truyện: Công Chúa Tín Thiện
29
Quyển 1 Chương 29: Bại Binh
30
Quyển 1 Chương 30: Thu Nhân Tài Tạo Thế
31
Quyển 1 Chương 31: Trên Đường
32
Quyển 1 Chương 32: Hầm
33
Quyển 1 Chương 33: Trong Cung
34
Quyển 1 Chương 34: Đoạn Tụ
35
Quyển 1 Chương 35: Lựa Chọn
36
Quyển 1 Chương 36: Pha Trà Định Sách
37
Quyển 1 Chương 37: Lưỡng Thư*
38
Quyển 1 Chương 38: Biện Học
39
Quyển 1 Chương 39: Đánh Cờ
40
Quyển 1 Chương 40: Bình Nguyên Tử Vong (một)
41
Quyển 1 Chương 41: Bình Nguyên Tử Vong (hai)
42
Quyển 1 Chương 42: Kiếm Và Lời Thề (một)
43
Quyển 1 Chương 43: Kiếm Và Lời Thề (hai)
44
Quyển 2 Chương 44: Bắt Đầu
45
Quyển 2 Chương 45: Mai Phục
46
Quyển 2 Chương 46: Đánh Lén
47
Quyển 2 Chương 47: Gặp Mặt
48
Quyển 2 Chương 48: “nam” Phẫn Nữ Trang
49
Quyển 2 Chương 49: Phong Vân Trung Đô (một)
50
Quyển 2 Chương 50: Phong Vân Trung Đô (hai)
51
Quyển 2 Chương 51: Phong Vân Trung Đô (ba)
52
Quyển 2 Chương 52: Phong Vân Trung Đô (bốn)
53
Quyển 2 Chương 53: Phong Vân Trung Đô (năm)
54
Quyển 2 Chương 54: Phong Vân Trung Đô (sáu)
55
Quyển 2 Chương 55: Phong Vân Trung Đô (bảy)
56
Quyển 2 Chương 56: Khóa Hồn Khấu*
57
Quyển 2 Chương 57: Ổn Định Trung Đô
58
Quyển 2 Chương 58: Võ
59
Quyển 2 Chương 59: Tai Họa
60
Quyển 2 Chương 60: Tình Thế Nguy Hiểm
61
Quyển 2 Chương 61: Hội Hợp
62
Quyển 2 Chương 62: Sát Khí
63
Quyển 2 Chương 63: Biện Pháp
64
Quyển 2 Chương 64: Cướp
65
Quyển 2 Chương 65: Chạy Trốn
66
Quyển 2 Chương 66: Chiến Đấu Và Ép Buộc
67
Quyển 2 Chương 67: Đến Bân Châu
68
Quyển 2 Chương 68: Đế Phách Cao Chót Vót (một)
69
Quyển 2 Chương 69: Đế Phách Cao Chót Vót (hai)
70
Quyển 2 Chương 70: Đế Phách Cao Chót Vót (ba)
71
Quyển 2 Chương 71: Đế Phách Cao Chót Vót (bốn)
72
Quyển 2 Chương 72: Đế Phách Cao Chót Vót (năm)
73
Quyển 2 Chương 73: Đế Phách Cao Chót Vót (sáu)
74
Quyển 2 Chương 74: Đế Phách Cao Chót Vót (bảy)
75
Quyển 2 Chương 75: Đế Phách Cao Chót Vót (tám)
76
Quyển 2 Chương 76: Đế Phách Cao Chót Vót (chín)
77
Quyển 2 Chương 77: Đế Phách Cao Chót Vót (mười)
78
Quyển 2 Chương 78: Đế Phách Cao Chót Vót (mười Một)
79
Quyển 2 Chương 79: Đế Phách Cao Chót Vót (mười Hai)
80
Quyển 3 Chương 80: Mộc Thôn
81
Quyển 3 Chương 81: Trên Đường Gặp
82
Quyển 3 Chương 82: Dư Sơ
83
Quyển 3 Chương 83: Khai Thiên Địa
84
Quyển 3 Chương 84: Kế Đoạt Trấn Đông Cao (một)
85
Quyển 3 Chương 85: Kế Đoạt Trấn Đông Cao (hai)
86
Quyển 3 Chương 86: Kế Đoạt Trấn Đông Cao (ba)
87
Quyển 3 Chương 87: Quy Hoạch
88
Quyển 3 Chương 88: Tin Tức
89
Quyển 3 Chương 89: Muối
90
Quyển 3 Chương 90: Con Đường Lửa
91
Quyển 3 Chương 91: Tìm Đến
92
Quyển 3 Chương 92: Biến Cố Mới
93
Quyển 3 Chương 93: Hợp Tác
94
Quyển 3 Chương 94: Trùng Phùng
95
Quyển 3 Chương 95: Tâm Ngọc
96
Quyển 3 Chương 96: Lần Hứa Hẹn Thứ Hai
97
Quyển 3 Chương 97: Tắm Chung
98
Quyển 3 Chương 98: Ba Mươi Sáu Phật Đồ
99
Quyển 3 Chương 99: Đây Mới Là Tắm Chung
100
Quyển 3 Chương 100: Vén Màn Bí Mật (h)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 107