Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Hủ Thánh Tôn

Truyện có 1829 chương.
201
Điên cuồng cướp đoạt!
202
Viêm lân thú! Dụ dỗ!
203
Hỏa nhũ Linh dịch!
204
Cảnh còn người mất!
205
Sắp xếp thỏa đáng!
206
Thiên Cơ kiếm dị động!
207
Tái ngộ thiên kiêu công chúa!
208
Xung đột! Chấn động!
209
Mở ra đêm trước!
210
Mở ra! Khốc liệt!
211
Dị biến! Màu máu quan tài!
212
Xuất thế!
213
Kinh khủng huyết y người!
214
Hung hăng ra tay!
215
Đánh giết!
216
Dư âm!
217
Tạm biệt Nhược Hi!
218
Trần thiếu phong! Kết thù kết oán!
219
Oan gia ngõ hẹp!
220
Tự bênh Dương Phong
221
Đi Dương gia!
222
Lão giả áo xám
223
Dương Vấn Thiên!
224
Quen biết nhau! (trên)
225
Quen biết nhau! (dưới)
226
Khiếp sợ!
227
Khiếp sợ! (dưới)
228
Dương Khiếu thiên tin tức!
229
Cấm địa!
230
Náo động!
231
Vạn sự đã chuẩn bị
232
Kinh khủng thanh thế!
233
Thần tích!
234
Nhược Hi thức tỉnh!
235
Dự định!
236
Thiên Đan Các!
237
Hạ nhân!
238
Hạ nhân dã vọng!
239
Huyền Ngọc quả!
240
Thiên Vân đại sư!
241
Hạt giống tới tay
242
Thượng Cổ chiến trường thí luyện!
243
Nhị trưởng lão thăm dò!
244
Chuẩn bị!
245
Quét ngang! Khuất phục! (trên)
246
Quét ngang! Khuất phục! (dưới)
247
Thiên Hành thuyền rồng!
248
Tiến vào Thượng Cổ chiến trường!
249
Quỷ dị (trên)
250
Quỷ dị (dưới)
251
Đột biến! Âm hồn!
252
Tru diệt!
253
Lui lại! Ngẫu nhiên gặp!
254
Tình thế nguy cấp!
255
Lô đỉnh!
256
Từ trên trời giáng xuống!
257
Điên cuồng nghiền ép!
258
Giáo huấn!
259
Diệu thủ hồi xuân!
260
Dị biến!
261
Dương Tiễn quyết định!
262
Tu di tiêu tan trận!
263
Tự làm bậy không thể sống!
264
Lại về Địa cung!
265
Cơ quan trải rộng!
266
Tình thế nguy cấp!
267
Thuấn sát!
268
Quỷ dị!
269
Kinh khủng tế đàn!
270
Đi mà quay lại!
271
Ác chiến!
272
Ngàn cân treo sợi tóc! Điên cuồng!
273
Trọng thương!
274
Tử vong nguy cơ!
275
Đạo ấn hiển uy!
276
Không phá thì không xây được! Sau khi phá rồi dựng lại!
277
Thoát thai hoán cốt!
278
Khiếp sợ!
279
Bí ẩn
280
Tàng bảo khố manh mối!
281
Phá trận!
282
Điên cuồng cướp đoạt!
283
Thần bí tàn đồ!
284
Ý loạn tình mê
285
Phụ thân ta gọi Dương Khiếu trời !
286
Luyện khí!
287
Chết chưa hết tội!
288
Nâng lên tảng đá tạp chính mình chân!
289
Khiếp sợ!
290
Trở lại Dương gia!
291
Bế quan (trên)
292
Bế quan (dưới)
293
Dương Khiếu thiên tin tức! (trên)
294
Dương Khiếu thiên tin tức! (dưới)
295
Ma Quỷ Hải!
296
Ngẫu nhiên gặp!
297
Ra tay! Chấn động!
298
Tung tích!
299
Dương Khiếu trời !
300
Dùng đầu của các ngươi đến chuộc tội đi!