Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bắt Đầu Từ Hôm Nay Kiếm Thuộc Tính

QuangÁmSongĐạo · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

đọc cũng ổn