Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Băng Hỏa Ma Trù

Dung Niệm Băng

Nhân Vật Chính · Nam

Mang cho mình khả năng sử dụng cả 2 ma pháp băng và hỏa. Nhân vật có nhiều lão bà